استراتژی گزینه های باینری

سویینگ در فارکس

چگونه زمان تشکیل یک برگشت را در نمودار تشخیص دهیم

من فکر کردم بهترین روش برای شروع، صرف کمی زمان برای صحبت کردن پیرامون الگو و نشان دادن چند مثال از نحوه تشکیل می باشد. این روش میتواند ایده مناسبی برای تشخیص ملزومات الگو در چارت به شما بدهد.

این الگو از یک نظر شبیه الگوهای تکنیکال معمولی که شما در کتابها و وب سایتها دیده اید نیست، زیرا ساختار و شکل ثابتی مانند الگوهایی نظیر سر و شانه ندارد. این الگوها ویژگی های مشخصی دارند ولی میتوانند به اشکال مختلفی تشکیل گردند.

همانطور که احتمالا از اسمش مشخص است این الگو یک الگوی بازگشتی است. بدین معنی که شما فقط قبل از بازگشت قیمت این الگو را خواهید دید.

این الگو میتواند در تمامی تایم فریمها تشکیل شود و یک الگوی فراکتال است. یعنی این الگو از الگوهای کوچکتر در تایم فریمهای پایینتر تشکیل میشود. این ساختار بدلیل قرار دادن اردرهای بانکها برای برگشت دادن قیمت و یا برداشت سود پوزیشنهای باز اتفاق می افتد. دو ویژگی اصلی در زمان تشکیل این الگو در بازار وجود دارد. اولین ویژگی این است که در زمان تشکیل نهایی این الگو چندین سویینگ بالا و پایین تشکیل میگردد. (برای الگوی صعودی حداقل دو سویینگ صعودی و برای الگوی نرولی حداقل دو سویینگ نرولی لازم است). دومین ویژگی این است که کف ها و سقفهای سویینگهای تشکیل شده باید نردیک به هم تشکیل شود.

الگوی فراکتالی

اینجا یک تصویر از الگوی ساختار برگشت در چارت یک ساعته آیوزی دالر دیده می شود. این یک الگوی صعودی است که به معنی سیگنال اتمام حرکت نزولی است. شما سویینگ در فارکس می توانید هر دو ویژگی الگو را که در موردش صحبت کردیم، در این شکل بینید. این الگو حداقل دو موج صعودی (که از ملزومات الگوی صعودی است) دارد و در ضمن کف های این سویینگهای صعودی در قیمتهای مشابهی تشکیل شده است. تمامی کف ها نباید در قیمت مشابه تشکیل شود ولی وجود حداقل دو کف مشابه الزامی است.

الگوی بازگشتی قیمت

اینجا یک الگوی نزولی در یورو دالر شکل گرفته است. باز هم مشابه الگوی قبلی هر دو ویژگی مورد نیاز در این الگو دیده میشود. حداقل دو موج نزولی تشکیل شده (که با احتساب موج آخر که باعث ریزش شده است 3 موج داریم) که سقفهای امواج نزولی در قیمتهای مشابه و نزدیک به هم تشکیل شده است. الگویی که در شکل می بینید در واقع بخشی از الگوی نزولی برگشتی بزرگتر تشکیل شده در تایم دیلی است.

الگوی ریورسال

اگر به چارت دیلی نگاه کنیم ارتباط الگوی تشکیل شده در تایم یک ساعته را با الگوی دیلی متوجه می شویم. قسمت داخل کادر قرمز همان الگوی تشکیل شده در تایم یک ساعته است . همانطور که می بینید این الگوی یک ساعته باعث تشکیل اولین موج نزولی در الگوی بزرگتر تایم دیلی است. دومین موج نزولی نیز چند هفته بعد تشکیل شده است . این واقعیت که موجهای تشکیل شده در الگوهای برگشت اغلب از الگوهای تشکیل شده در تایم های پایین تر تشکیل می شود بدین معنی است که شما می توانید متوجه احتمال تشکیل این امواج از روی الگوهای برگشت تشکیل شده در تایم های پایین تر شوید. این موضوعی است که در ادامه برای ترید کردن در این الگو از آن بهره می بریم.

درک ویژگیهای الگوی ساختار برگشت

حال که شما با شکل کلی الگو آشنا شدید قصد دارم علت وجود دو ویژگی مذکور در تشکیل الگو را توضیح دهم. این موضوع باعث درک راحت تر چگونگی تشکیل الگو می شود . همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد، همه الگوهای صعودی یا نزولی دو ویژگی مشترک دارند . اولین ویژگی لزوم تشکیل چند سویینگ صعودی و نزولی است و دومین ویژگی تشکیل کف و سقفهای سویینگهای مذکور در قیمتهای مشابه می باشد. بیایید نگاهی به دلیل تشکیل چند سویینگ در زمان شکل گیری الگو بیندازیم.

چرا چندین سویینگ تشکیل می شود؟

برای درک اینکه چرا در زمان بازگشت قیمت چندین سویینگ تشکیل می شود ابتدا باید کمی در مورد روش اردرگذاری تریدرهای بانکها اطلاعات کسب کنیم برای قرار دادن اردرهای بانک باید همان تعداد اردر در جهت مخالف وجود داشته باشد. برای مثال اگر بازار در حال ریزش باشد و بانکها قصد خرید و برگرداندن قیمت را داشته باشند، باید سفارشات فروش زیادی در بازار وجود داشته باشد. تنها زمانی شما می توانید بخرید که همزمان فروشنده ای در بازار وجود داشته باشد ، و بر عکس در زمان صعود قیمت وقتی بانکها می توانند اردرهای فروش باز کنند و روند قیمت را برگردانند، نیاز به تعداد بسیار زیادی اردر خرید در بازار دارند.

مشکلی که بانکها در این زمینه دارند این است که برای برگشت دادن قیمت همیشه به تعداد کافی اردر در خلاف جهت وجود ندارد و تنها می توانند بخشی از اردرهای خود را در یک زمان پر کنند. پس آنها باید راهی پیدا کنند تا سایر تریدرها دوباره سفارشات خرید و فروش خود را وارد بازار کرده و به تبع آن بانکها بتوانند باقیمانده اردرهای خود را پر کنند . اینکار را با نقد کردن بخشی از سود معاملات اولیه انجام شده خود عملی می کنند. وقتی آنها بخش اول معاملات خود را قرار می دهند قیمت در جهتی که آنها می خواهند حرکت می کند. پس از نقد کردن بخشی از سود این معاملات قیمت دوباره در جهت حرکت اولیه قبل از برگشت حرکت می کند. اینکار باعث ورود دوباره تریدرهای خرد به بازار می شود و در نتیجه فرصت قرار دادن سایر اردرها ی بانکها بوجود می آید.

تریدرها

این شکل مثالی از فرآیند تشریح شده در بالا می باشد.

وقتی بانکها اولین سفارشات خرید خود را قرار دهند باعث برگشت قیمت می شوند . فرض کنید فقط به اندازه 50000 اردر فروش در بازار وجود دارد پس آنها نهایتاً میتوانند 50000 اردر خرید خود را پر کنند. اگر آنها بخواهند قبل از برگشت قیمت تعداد 90000 معامله خرید انجام دهند پس علاوه بر 50000 اردر قبلی نیاز به 40000 اردر دیگر نیز وجود دارد. به منظور قرار دادن اردرهای باقیمانده، تریدرهای بانکها باید راهی پیدا کنند که سایر تریدرهای خرد دوباره دست به فروش برنند. روشی که آنها انجام می دهند نقد کردن بخشی از سود پوزیشنهای خرید انجام شده است. (بخشی از 50000 اردر خرید) وقتی آنها سود خود را برداشت می کنند قیمت ریزش می کند و تریدرهای خرد دوباره شروع به فروش می کنند. زیرا آنها باور دارند که این ریزش ادامه روند نرولی قبلی است و ادامه دار خواهد بود.

با وجود سفارشات فروش جدید، بانکها میتوانند 30000 اردر خرید دیگر را پر کنند . ولی هنوز 10000 اردر دیگر باقی مانده است . بنابراین آنها دوباره اینکار را تکرار می کنند تا تمامی اردرهایشان پر شود. زمانی که آخرین بسته اردرهایشان قرار داده شد قیمت دوباره به بالا حرکت میکند. ولی این بار بجای نقد کردن بخشی از پوزیشنها و پایین آوردن قیمت، اجازه میدهند حرکت صعودی ادامه یابد. زیرا تمامی اردرهایشان پر شده و نیازی به ریزش دوباره برای تولید سفارشات فروش جدید ندارند.

این فرآیند اردرگذاری و نقد کردن بخشی از آن برای تولید سفارش جدید، دلیل تشکیل الگوی ساختار برگشت در بازار است. این مثال یک مثال واقعی در خصوص تعداد سفارشات نبود، ولی فرایند کار همان چیری است که در بازار واقعی اتفاق می افتد. امیدوارم حالا درک بهتری از دلیل تشکیل چند سو یینگ قبل از برگشت قیمت پیدا کرده باشید. حال باید نگاهی به دلیل تشکی کف و سقفهای ایجاد شده در قیمت مشابه داشته باشیم.

چرا کف و سقفها در قیمت مشابه تشکیل می شود؟

به زبان ساده تشکیل کف و سقفهای مشابه به دلیل این است که بانکها می خواهند اردرهای خود را طوری قرار دهند که درست شبیه قرار دادن کل اردرها در یک قیمت باشد. اگر آنها سفارش کافی در جهت مخالف برای پر کردن اردرهای خود داشته باشند ترجیح می دهند تمامی سفارشاتشان را در یک زمان و در یک قیمت مشخص قرار دهند . اینکار مؤثرترین راه برای برگشت قیمت می باشد. ولی واقعیت این است که تقریباً هیچگاه امکان انجام چنین کاری نیست و این بدین معنی است که آنها باید راهی پیدا کنند که نه تنها بتوانند تمامی اردرهایشان را پرکنند بلکه اردرهایشان در قیمتهای نردیک بهم پر شود بصورتی که تقریباً به شکل یک اردر واحد بنظر برسد.

نکته مهم: بانکها می توانند همه اردرهای خود را حتی وقتی به تعداد کافی اردر مخالف در بازار نیست، قرار دهند. ولی اینکار باعث ایجاد پدیده ای بنام لغرش (slippage) می شود. لغرش وقتی بوجود می آید که ناگهان اردرهای بسیار زیادی به بازار وارد شود و این تعداد در آن لحظه بسیار بسیار بررگتر از اردرهای مخالف موجود در بازار باشد.

مزايا و معايب معاملات آلپاري سوئينگ Swing

معاملات سوئينگ (Swing Trading) به طور كلي به عنوان روش معاملاتي كوتاه‌مدتي كه بيشتر از يك روز و كمتر از يك ماه به طول مي‌انجامد، تعريف شده است.

در حالي كه معامله‌گران روزانه معمولا سعي مي‌كنند بخشي از يك حركت بزرگ در بازار را به نفع خود استفاده كنند اما معامله‌گران سوئينگ سعي مي‌كنند از كل حركت صعودي يا نزولي، بهره بگيرند.

معاملات سوئينگ به چندين نوع مختلف اجرا مي‌شود، برخي از الگوهاي چارتي كلاسيك مانند سر و شانه و ديگران از احساسات كوتاه مدت بازار و همينطور رويكرد كمي (Quantitative) استفاده مي‌كنند.

مزايا و معايب معاملات آلپاري سوئينگ Swing - تحليل كمي Quantitative - هزينه‌ معامله‌هاي فاركس

مزاياي معاملات سوئينگ Alpari

نياز به زمان كمتر: معامله‌گران سوئيگ مي‌توانند در زمان كمتري، تقريبا همان سودآوري معامله‌گران روزانه را به دست بياورند.

از آنجايي كه معاملات سوئينگ چندين روز به طول مي‌انجامد، برخلاف معامله‌گران روزانه، نيازي نيست كه تمام مدت پشت صفحه نمايش باشيد و وقت زيادي به آن اختصاص دهيد.

تمايل كمتر به بيش از حد معامله كردن: در نتيجه‌ي وقت‌گذراني كمتر در بازارهاي معاملاتي، معامله‌گران سوئينگ احتمال كمتري دارند كه در دام بيش از حد معامله كردن بيافتند.

هزينه‌هاي كمتر: معامله‌گران سوئينگ نسبت به معامله‌گران روزانه همينطور هزينه‌ها، كميسيون‌ها و Slippage كمتري پرداخت مي‌كنند.

همينطور اين هزينه‌ها تاثير كمتري بر روي معاملات آنها دارد زيرا سودهاي معامله‌گران سوئينگ در هر معامله بسيار بيشتر از معامله‌گران روزانه است.

هزينه‌ معامله‌هاي فاركس - كميسيون معاملات آلپاري - هزينه معامله - معامله‌گران سوئينگ Alpari

معايب معاملات سوئينگ

ريسك‌هاي مربوط به زمان بسته بودن بازار: افرادي كه در اين روزانه پاندمي ويروس كرونا در حال معامله هستند، به خوبي با ريسك‌هاي زمان بسته بودن بازار هم به صورت كوتاه و هم بلند مدت آشنايي دارند.

يك معامله‌گر سوئينگ در هنگام تغييرات قيمتي غيرمنتظره در هنگام بسته بودن بازار، به طور كلي توانايي خاصي ندارد. اين در حالي است كه معامله‌گران مي‌توانند به سرعت معاملات خود را نقد كنند.

مزاياي كمتر در روزهاي ترند: در شرايط عادتي بازار، روزهاي ترندي وجود دارد كه با جهت مشخصي و با قدرت بالا بازار را هدايت مي‌كند.

در اين روزها يك معامله‌گر سوئينگ اگر با ترند همراه باشد مي‌تواند سودآوري مناسبي داشته باشد. اما از طرفي ديگر معامله‌گران روزانه با چندين فرصت مختلف در روز امكان سودآوري بيشتري در اين مواقع دارند.

سویینگ در فارکس

از میان تمام بازارهای مالی، بازار فارکس بهترین بستر برای ایجاد فرصت های مناسب جهت کسب سود می باشد. بازار فارکس یک بازار بزرگ و جهانی است که در آن می توانید به صورت 24 ساعته معامله کنید. این بازار، حتی برای مبتدیان هم می تواند سودآور باشد. اما این بدان معنا نیست که هر معامله گر فارکس، معامله گر موفقی است. برخی عوامل باعث موفقیت معامله گران می شوند. این عوامل عبارتند از: توانایی بالا در تحقیق و تحلیل، احساس و غریزه انسانی و زمان ایده آل ورود به معامله.

زمان بندی معامله، عامل مهمی برای سوددهی معاملات فارکس می باشد. زمان بندی عالی به شما کمک می کند تا ایده ها و استراتژی های خود را به نحو احسن اجرا کنید.

بر اساس بازه زمانی موردنظر، معامله گران فارکس را می توان به طور کلی به سه دسته اصلی طبقه بندی کرد: معامله گر روزانه (day trader)، معامله گر نوسان گیر یا سوئینگ (swing trader) و معامله گر پوزیشن (position trader). در مورد این سبک های معامله گری مطالعه کنید و تصمیم بگیرید که کدام معامله گر هستید و یا کدام معامله گر باید باشید.

1. معامله گر روزانه

معامله گر روزانه معاملات متعدد و با حجم بالایی را در یک بازه زمانی یک روزه انجام می دهد. تعداد زیادی از معامله گران متعلق به این دسته هستند. این معامله گران در پایان روز به ندرت معامله بازی خواهند داشت. این بدان معناست که معامله آنها با هیچ گونه اخبار تاثیرگذار (منفی) که پس از بسته شدن در روز جاری و قبل از باز شدن بازار در روز بعد منتشر می شود، تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

در این روش، هر روز باید سود ثابتی را برای معاملات متعدد خود هدف قرار دهید. به طور کلی، هدف شما باید 10 تا 100 برابر اندازه معاملات معمولی باشد. برای این کار باید بازه های زمانی کوتاه مدت مانند بازه های 1 دقیقه ای، 10 دقیقه ای یا 15 دقیقه ای را مدنظر داشته باشید. برای اینکه یک معامله گر روزانه موفقی باشید، باید خود را با تغییرات سریع قیمت ها وفق دهید. علاوه بر این، شما باید متخصص تحلیل تکنیکال باشید زیرا این معامله گران بیشتر به الگوهای معاملاتی تکنیکال وابسته هستند. به عنوان معامله گری که در بازه های زمانی کوتاه مدت معامله می کند، باید به دنبال فرصت های معاملاتی سریع و فرار باشید.

به عنوان یک معامله گر روزانه، باید به دنبال جفت ارزهای با نوسان بالا باشید. برای مثال، یکی از جفت ارزهایی که بالاترین نوسانات را دارد جفت ارز پوند/ین است. به طور متوسط، نوسان این جفت ارز در هر ساعت به 100 پیپ هم می رسد. از سوی دیگر، جفت ارز یورو/دلار آمریکا تنها بین 10 تا 20 پیپ در هر ساعت نوسان دارد. جفت ارز پوند/ین برای معامله گران روزانه بهترین گزینه است.

اگر معامله گر روزانه فارکس هستید، می توانید دو روش متفاوت زیر را دنبال کنید:

 • معاملات روندمحور (trend trading): با نموداری که بازه های زمانی طولانی مدت دارد شروع کرده و یک روند را انتخاب کنید. پس از این، به نموداری با بازه زمانی کوتاه ‌تر بروید. اکنون با مشاهده جهت روند معامله کنید. این به شما کمک می کند تا بتوانید نقطه ورود به بازار را تعیین کنید.
 • معاملات خلاف جهت روند (counter-trend trading): در این روش، روندهای بزرگ را در بازه های زمانی طولانی مدت پیدا کنید. اما باید معامله را در جهت مخالف این روندها انجام دهید.

2. معامله گر سوئینگ

برخلاف معامله گر روزانه، معامله گر سوئینگ، معاملات خود را برای مدت طولانی تری نگه می دارد و منتظر بازگشت روند می ماند. مانند معامله گران روزانه، این معامله گران نیز به جای تحلیل فاندامنتال، به الگوهای معاملاتی تکنیکال وابسته هستند. اما این دسته از معامله گران باید از هر خبری که می تواند منجر به ایجاد نوسانات در بازار فارکس شود، مطلع باشند.

به عنوان معامله گر سوئینگ، لازم نیست مانند معامله گران روزانه با هر پیپ وحشت کنید. بنابراین، نیازی نیست که شدیداً محتاط باشید. اما هنگام تحلیل کردن نمودار، باید جزئیات آن را به صورت موشکافانه بررسی کنید. اگر معامله گر سوئینگ هستید، به احتمال زیاد باید با جفت ارزهای با نقدینگی بالا مانند جفت ارز پوند/دلار معامله کنید.

به عنوان معامله گر سوئینگ، می توانید استراتژی های مختلفی را به کار گیرید:

 • استراتژی بازگشت روند: این استراتژی به تغییر حرکت قیمت بستگی دارد.
 • استراتژی اصلاح قیمت: در این روش، معامله گر منتظر اصلاح قیمت جفت ارز می ماند.
 • استراتژی شکست روند (در جهت صعودی): در این روش، معامله گر در آغاز یک روند صعودی معامله ای را در نظر می گیرد و سپس منتظر شکست روند می ماند. اگر روند در یک سطح مقاومتی مهم شکسته شود، معامله گر می تواند وارد معامله شود.
 • استراتژی شکست روند (در جهت نزولی): در این روش، معامله گر در آغاز یک روند نزولی معامله ای را در نظر می گیرد و سپس منتظر شکست روند می ماند. اگر روند در سویینگ در فارکس یک سطح حمایتی مهم شکسته شود، معامله گر می تواند وارد معامله شود.

3. معامله گر پوزیشن

این معامله گران معاملات خود را برای مدت طولانی تری، از چند هفته تا چند ماه یا چند سال، نگه می دارند. برخلاف معامله ‌گران روزانه و معامله ‌گران سوئینگ، این معامله‌ گران عملکرد معاملات خود را در بازه‌ های زمانی پایدارتر و طولانی تر بررسی می‌ کنند. نوسانات کوتاه مدت قیمت بر معامله گر پوزیشن تأثیر نمی گذارند زیرا هدف چنین معامله گرانی کسب سود بالا در دراز مدت است.

اگر معامله گر پوزیشن هستید، باید کاملاً صبور باشید زیرا ممکن است پول شما برای چندین ماه بلوکه بماند و نتوانید از آن استفاده کنید. علاوه بر این، باید در مهارت های تحلیلی پیشرفته تخصص داشته باشید. شما باید مدل ها و فرصت های فاندامنتال را بشناسید و به آنها پایبند بمانید. قبل از معامله، باید مدل های مختلف اقتصادی، بیانیه های مورد انتظار دولت و تصمیمات مربوط به نرخ های بهره بانک های مرکزی را تجزیه و تحلیل کنید. با پایبندی به نکات کلیدی این سبک معاملاتی، می ‌توانید وارد معاملات هر یک از جفت ارزهای با نقدینگی بالا از جمله ارزهای G7 (7 ارز برتر دنیا) و سایر ارزهای بازارهای نوظهور شوید.

شما می توانید از استراتژی های مختلفی برای معاملات پوزیشن استفاده کنید؛ برای مثال:

 • استراتژی سطوح حمایت و مقاومت: در این روش، نمودارهای فارکس را تحلیل کنید تا مناطق حمایت و مقاومت را بیابید. این مناطق شامل سطوحی است که قیمت در آنها باز می گردد یا حرکت خود را متوقف می کند.
 • استراتژی معاملات روندمحور: در این سویینگ در فارکس روش، شما از میانگین متحرک به عنوان اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی روند استفاده می کنید.
 • استراتژی شکست روند: مانند معاملات سوئینگ، این استراتژی شما را قادر می سازد تا روند جدید را شناسایی کنید. هنگامی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می کند، شکست روند صورت می گیرد.
 • استراتژی پولبک: در این استراتژی، شما باید دنبال بازگشت یا کاهش سرعت روند فعلی باشید. اگر این اتفاق بیفتد، معامله‌ گر هنگام بازگشت یا کاهش سرعت روند فعلی، با استفاده از اهرم وارد معامله می شود.

عوامل بسیار مهم برای کسب سود در معاملات فارکس

برای معاملات فارکس، انتخاب بازه زمانی کافی نیست. برای کسب سود در معاملات فارکس باید چندین عامل مختلف را بررسی کنید. در زیر چند عامل اساسی که می توانند بر معاملات شما تأثیر بگذارد، ذکر شده اند:

اهرم

اهرم یکی از بهترین ابزارهایی است که معامله گر روزانه می تواند، برای استفاده بهینه از فرصت های معاملاتی موجود، از آن استفاده سویینگ در فارکس کند. قبل از انجام هر معامله ای باید بدانید که چند درصد سرمایه خود را می توانید ریسک کنید. اگر معامله گر روزانه هستید، می توانید سرمایه اولیه خود را با اهرم 100 افزایش دهید و در بازار معامله کنید.

به طور مشابه، معامله گر سوئینگ نیز می تواند در مورد اهرم معاملاتی خود تصمیم بگیرد. به عنوان یک معامله گر، همیشه باید ریسک معاملاتی خود را ارزیابی کنید و ببینید چه اهرمی برای معاملات شما مناسب است.

اخبار

هر سه دسته معامله گر باید نسبت به انتشار هر گونه خبر یا آمار، اعم از برنامه ریزی شده یا غیر برنامه ریزی شده، آگاه باشند. همچنین، باید بدانید که این اخبار یا آمار چگونه بر بازار تأثیر خواهند گذاشت. این خبرها می توانند مربوط به کنفرانس های مطبوعاتی بانک های مرکزی، تصمیمات مربوط به نرخ بهره، یا هر گونه بیانیه اقتصادی باشند. به هر شکلی که باشند، باید بر اساس آنها، برنامه معاملاتی خود را اصلاح کنید.

معامله گران روزانه و معامله گران سوئینگ بیش از همه تحت تأثیر این اخبار (ناگهانی) قرار می گیرند. به همین دلیل، اکثر فعالان بازار، معاملات پوزیشن را ترجیح می دهند. از آنجایی که معامله ‌گر پوزیشن نوسانات قیمت را از قبل پیش ‌بینی کرده است، این اخبار کمترین تأثیر را بر چنین معامله گرانی خواهند داشت. معامله گران پوزیشن معمولاً روی اهداف بلندمدت خود تمرکز می کنند.

جفت ارز

با کمک اهرم می توانید میزان ضرر را پیش بینی کنید. اما به همین اندازه مهم است که بدانید با چه سرعتی متحمل ضرر خواهید شد. انتخاب جفت ارز برای هر معامله گری متفاوت می باشد. برای سویینگ در فارکس مثال نوسان جفت ارز پوند/ین ممکن است در هر ساعت به 100 پیپ هم برسد. معامله کردن این جفت ارز برای معامله گر روزانه بسیار دشوار است اما سود آنی و قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت.

معامله گر سوئینگ نیز منتظر شکست روند می ماند تا از نوسانات این جفت ارز هم بی نصیب نماند. بنابراین، اگر معامله گر سوئینگ هستید، باید با جفت ارزهای با نقدینگی بالا مانند جفت ارزهای G7 معامله کنید. یکی از این جفت ارزها یورو/دلار است.

شناسایی بهترین بازه زمانی

اکثر معامله گران، چه معامله گران تازه کار و چه معامله گران حرفه ای، می خواهند بدانند که کدام بازه زمانی معاملات سودآورتری دارد. شما می توانید بازه زمانی را بر اساس این دو معیار انتخاب کنید:

 • چه مقدار پولی را می توانید به صورت روزانه معامله کنید؟
 • پرکاربردترین بازه زمانی برای شناسایی روند کدام است؟

برای مثال، معامله گرانی که فقط 1 الی 2 ساعت خود را می توانند به فارکس اختصاص دهند باید نمودار را برای تشخیص نقاط ورود بررسی کنند. از سوی دیگر، معامله گرانی که وقت آزاد بیشتری دارند و می توانند آن را به معاملات فارکس اختصاص دهند می توانند در بازه های زمانی کوتاه تر معامله کنند تا در صورت فراهم شدن موقعیت به سرعت وارد عمل شوند.

انتخاب بهترین بازه زمانی برای معاملات فارکس

شاید برای شما سوال شده باشد که کدام بازه زمانی بهتر است. اما باید گفت که انتخاب بازه زمانی برای معاملات فارکس بیشتر به سبک معاملاتی و استراتژی مورد نظر شما بستگی دارد. باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید با جفت ارزهای با نقدینگی بالا معامله کنید یا می خواهید صبر کنید و در دراز مدت با معاملات پوزیشن سود به دست آورید.

اما باید توجه داشته باشید که پوئن مثبت معاملات فارکس این است که مجبور نیستید در یک بازه زمانی مشخص معامله کنید. برای کسب سود بیشتر، می توانید دو یا چند بازه زمانی را با هم ترکیب کنید. این روش، معامله کردن با چند بازه زمانی نام دارد. در این روش، حرکت قیمت یک جفت ارز را در چندین بازه زمانی و به صورت همزمان دنبال می کنید. با کمک این روش می توانید چندین فرصت معاملاتی را پیدا کنید.

در وهله اول باید نمودار با بازه زمانی طولانی تر را باز کرده و روند فعلی بازار را مشخص کنید؛ سپس سراغ بازه های زمانی کوتاه تر بروید و نقاط ورود ایده آل را پیدا کنید. در حالی که بازه های زمانی متفاوت را بررسی می کنید، بازه زمانی 4 ساعته یا 6 ساعته را انتخاب نمایید. در اینجا، بازه های زمانی 4 یا 6 ساعته، بازه های زمانی بلند مدت محسوب می شوند و بازه زمانی یک ساعته، بازه کوتاه مدت می باشد. با کمک بازه زمانی بلند مدت می توانید روند حرکت قیمت جفت ارز را مشخص کنید و با استفاده از بازه زمانی کوتاه مدت می توانید نقاط ایده آل ورود به معاملات را بیابید.

برای تحلیل دقیق تر می توانید بازه های زمانی میان مدت را هم اضافه کنید. این استراتژی معاملاتی شما را قادر می سازد تا چندین معامله را به صورت همزمان انجام دهید. در این استراتژی می توانید اندیکاتورهای تکنیکال را نیز به کار بگیرید.

نتیجه گیری

اکنون که با بازه های زمانی متفاوت برای معاملات فارکس آشنا شده اید، می توانید بازه مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای اینکه به معامله گر موفقی تبدیل شوید باید دقیق و منظم باشید، بتوانید به بهترین شکل ممکن نمودارها را بررسی کنید، و همچنین با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنایی داشته باشید.

در عین حال، باید به روز باشید و اخبار و سیگنال های مربوط به بازار فارکس را دنبال کنید؛ با این کار می توانید میزان ریسک یا سود احتمالی را پیش بینی کرده و در صورت امکان آن را محاسبه کنید. از معاملات خود لذت ببرید!

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار سویینگ در فارکس از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

سویینگ در فارکس

نتایج این هفته بچه های وولوم تریدینگ

قسمت نوزدهم سویینگ ها ادامه مسیر بیت کوین استراتژی فارکس و ارز دیجیتال

نحوه ورود به معامله بیت کوین

پاسخ کامنت ها

قسمت پانزدهم مکالمه من با یکی از بچه های عزیز

قسمت شانزدهم سویینگ ها نکات کلیدی

قسمت چهاردهم دوره سویینگ ها نکات کلیدی فارکس و ارز دیجیتال

قسمت سیزدهم دوره سویینگ ها نکات فوق کلیدی

قسمت دوازدهم دوره سویینگ ها نکات کلیدی فارکس و ارزهای دیجیتال

قسمت یازدهم دوره سویینگ نکات کلیدی فارکس و ارزهای دیجیتال

دروس پرفروش

ویژه ها

volume trading

short

اکسپرت های تیک پروفیت

جدید ترین دروس

ویدیوهای جدید

کاربرگرامی! لطفا برای خرید دوره ایمیلی را که با آن در سایت ثبت نام کرده اید به همراه نام دوره و شماره تماس خود، را به قسمت پشتیبانی ارسال کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت
با تشکر

سویینگ در فارکس

آکادمی ویو آموزش اصولی و هدفمند

۰۱-Scalping vs- Swing Trading

درباره اکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد.

آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

راههای ارتباطی با اکادمی ویو

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

آخرین نوشته ها

2022-07-26 یک استراتژی را ۱۰٫۰۰۰ بار تمرین کنید

2022-07-24 تکنیک های مدیریت ریسک در بازارهای مالی

2022-07-20 اصول ضروری برای طراحی سیستم معاملاتی شخصی چیست؟

2022-07-12 آیا شغل خود را رها کنم و یک معامله‌گر تمام‌وقت بشوم؟

 • (+93) افغانستان
 • (+355) آلبانى
 • (+213) الجزيره
 • (+1) آمریکن ساموا
 • (+376) آندورا
 • (+244) آنگولا
 • (+1) آنگویلا
 • (+1) Antigua
 • (+54) آرژانتين
 • (+374) ارمنستان
 • (+297) آروبا
 • (+61) استرالیا
 • (+43) اتریش
 • (+994) آذربایجان
 • (+973) بحرين
 • (+880) بنگلادش
 • (+1) باربادوس
 • (+375) بلاروس
 • (+32) بلژيك
 • (+501) بلیز
 • (+229) بنین
 • (+1) برمودا
 • (+975) بوتان
 • (+591) بوليوي
 • (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
 • (+387) بوسني و هرزگوين
 • (+267) بوتسوانا
 • (+55) برزيل
 • (+246) محدوده اقیانوس هند تحت سیطره بریتانیا
 • (+1) British Virgin Islands
 • (+673) برونئی
 • (+359) بلغارستان
 • (+226) بورکینافاسو
 • (+257) بوروندی
 • (+855) کامبوج
 • (+237) كامرون
 • (+1) كانادا
 • (+238) کیپ ورد
 • (+1) جزابر کیمن
 • (+236) جمهوری آفریقای مرکزی
 • (+235) چاد
 • (+56) شيلي
 • (+86) چين
 • (+57) كلمبيا
 • (+269) کومور
 • (+682) جزایر کوک
 • (+225) Côte d'Ivoire
 • (+506) كاستا ريكا
 • (+385) كرواسي
 • (+53) كوبا
 • (+599) Curaçao
 • (+357) قبرس
 • (+420) جمهوري چك
 • (+243) Democratic Republic of the Congo
 • (+45) دانمارك
 • (+253) جیبوتی
 • (+1) دومنيكا
 • (+1) جمهوري دومنيكا
 • (+593) اكوادر
 • (+20) مصر
 • (+503) الساوادر
 • (+240) گینه استوایی
 • (+291) اریتره
 • (+372) استوني
 • (+251) اتيوپي
 • (+500) جزایر فالکلند
 • (+298) جزایر فارو
 • (+691) Federated States of Micronesia
 • (+679) فیجی
 • (+358) فنلاند
 • (+33) فرانسه
 • (+594) گویان فرانسه
 • (+689) پلی نزی فرانسه
 • (+241) گابون
 • (+995) Georgia
 • (+49) آلمان
 • (+233) غنا
 • (+350) جبل الطارق
 • (+30) يونان
 • (+299) گرینلند
 • (+1) گرانادا
 • (+590) گوادولوپ
 • (+1) گوام
 • (+502) گواتمالا
 • (+44) گرنزی
 • (+224) گينه
 • (+245) گينه بي سائو
 • (+592) گویان
 • (+509) هائيتي
 • (+504) هندوراس
 • (+852) هنگ كنگ
 • (+36) مجارستان
 • (+354) ایسلند
 • (+91) هند
 • (+62) اندونزي
 • (+98) ایران
 • (+964) عراق
 • (+353) Ireland
 • (+44) Isle Of Man
 • (+972) رژيم صهيونيستي
 • (+39) ايتاليا
 • (+1) جامائيكا
 • (+81) ژاپن
 • (+44) جرسي
 • (+962) اردن
 • (+7) قزاقستان
 • (+254) كنيا
 • (+686) كيريبيتي
 • (+965) كويت
 • (+996) قرقیزستان
 • (+856) لائوس
 • (+371) لتونی
 • (+961) لبنان
 • (+266) لسوتو
 • (+231) لیبریا
 • (+218) ليبي
 • (+423) لیختن اشتاین
 • (+370) ليتواني
 • (+352) لوكسامبورگ
 • (+853) Macau
 • (+389) Macedonia
 • (+261) ماداگاسكار
 • (+265) مالاوی
 • (+60) مالزي
 • (+960) مالديو
 • (+223) مالي
 • (+356) مالتا
 • (+692) جزایر مارشال
 • (+596) مارتینیک
 • (+222) موریتانی
 • (+230) موریس
 • (+262) مایوت
 • (+52) مكزيك
 • (+373) مالديو
 • (+377) موناکو
 • (+976) مغولستان
 • (+382) مونته نگرو
 • (+1) مونتسرات
 • (+212) مراكش
 • (+258) موزامبيك
 • (+95) ميانمار
 • (+264) نامیبیا
 • (+674) نائورو
 • (+977) نپال
 • (+31) هلند
 • (+687) کالدونیای جدید
 • (+64) نيوزلند
 • (+505) نیکاراگوئه
 • (+227) نیجر
 • (+234) نيجريه
 • (+683) نیوئه
 • (+672) جزیره نورفولک
 • (+850) كره ي شمالي
 • (+1) جزایر ماریانای شمالی
 • (+47) نروژ
 • (+968) عمان
 • (+92) پاكستان
 • (+680) Palau
 • (+970) فلسطین
 • (+507) پاناما
 • (+675) پاپوا گينه ي نو
 • (+595) پاراگوئه
 • (+51) پرو
 • (+63) فيليپين
 • (+48) لهستان
 • (+351) پرتغال
 • (+1) پورتوریکو
 • (+974) قطر
 • (+242) کنگو
 • (+40) روماني
 • (+262) Runion
 • (+7) روسيه
 • (+250) رواندا
 • (+290) سنت هلن
 • (+1) سنت کیتس و نویس
 • (+508) سنت پیر و میکلون
 • (+1) سنت وینسنت و گرنادین
 • (+685) ساموا
 • (+378) سن مارینو
 • (+239) Sao Tome and Principe
 • (+966) عربستان سعودی
 • (+221) سنگال
 • (+381) صربستان
 • (+248) سیشل
 • (+232) سیرالئون
 • (+65) سنگاپور
 • (+1) Sint Maarten
 • (+421) اسلواکی
 • (+386) اسلونی
 • (+677) جزاير سليمان
 • (+252) سومالی
 • (+27) آفريقای جنوبي
 • (+82) كره ی جنوبي
 • (+211) سودان جنوبی
 • (+34) اسپانيا
 • (+94) سريلانكا
 • (+1) St. Lucia
 • (+249) سودان
 • (+597) سورینام
 • (+268) سوازیلند
 • (+46) سوئد
 • (+41) سوييس
 • (+963) سوريه
 • (+886) تايوان
 • (+992) تاجيكستان
 • (+255) تانزانيا
 • (+66) تايلند
 • (+1) The Bahamas
 • (+220) گامبیا
 • (+670) تیمور
 • (+228) توگو
 • (+690) توکلائو
 • (+676) تونگا
 • (+1) ترینیداد و توباگو
 • (+216) تونس
 • (+90) تركيه
 • (+993) تركمنستان
 • (+1) جزایر تورکس و کایکوس
 • (+688) تووالو
 • (+1) U.S. Virgin Islands
 • (+256) اوگاندا
 • (+380) اوكراين
 • (+971) امارات متحده ي عربي
 • (+44) انگلیس
 • (+1) امریکا
 • (+598) اوروگوئه
 • (+998) ازبكستان
 • (+678) وانواتو
 • (+58) ونزوئلا
 • (+84) ويتنام
 • (+681) والیس و فوتونا
 • (+212) صحرای غربی
 • (+967) يمن
 • (+260) زامبیا
 • (+263) زیمباوه
آکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد. آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا