اخبار فارکس

تفکیک وجوه مشتری

آگوست 21, 2021

آمار معاملات زمستان سال ۱۴۰۰ تسویه معاملات کالایی سمات منتشر شد

عملکرد تسویه معاملات کالایی سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای دوره سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

به گزارش بیدار بورس به نقل از سمات، در این گزارش جزییات آمار ارزش معاملات بازار فیزیکی، ارزش معاملات به تفکیک نوع تسویه و نوع معامله، به تفکیک گروه های کالایی، معاملات محصولات مشتقه نفتی، معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا، معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی به تفکیک کالا، معاملات اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق بهادار وثیقه شده به تفکیک ابزار و پراکندگی مشتریان فعال در رینگ بین الملل مشخص شده است.

ارزش معاملات بازار فیزیکی

بر اساس آمار منتشر شده، در پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ تعداد کل معاملات به ۲.۳۰۵ مورد و ارزش کل معاملات بازار فیزیکی به ۳۱۵.۳۳۲.۳۸۱ میلیون ریال رسیده است.

همچنین ارزش معاملات تسویه شده ۳۰۹.۴۶۰.۲۸۳ میلیون ریال و ارزش معاملات منفسخ ۵.۸۷۲.۰۹۸ میلیون ریال بوده و از میان معاملات منعقد شده تعداد ۲.۲۷۷ تسویه شده اند و در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، تنوع محصولات معامله شده مربوط به ۵۳ کالا بوده است.

ارزش معاملات به تفکیک نوع تسویه و نوع معامله

آخرین آمارها نشان می‌دهد در سه ماهه پایانی سال گذشته ارزش تسویه معاملات شرایطی ۱.۷۸۸.۲۸۶ میلیون ریال بوده و در عین حال ارزش سایر انواع تسویه در بازه زمانی مذکور برای تسویه خارج از پایاپای ۲۵۷.۲۱۲.۳۱۴ میلیون ریال، تسویه نقدی ۵۰.۳۰۶.۲۶۹ میلیون ریال و تسویه با تضمین ۶.۰۲۵.۵۱۳ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

معاملات بورس انرژی از نظر شرایط پرداخت و تحویل کالا در طبقه بندی خاص خود قرار می‌گیرند که ارزش آنها در بازه زمانی مذکور در خصوص ارزش انواع معاملات به همراه حجم انواع تسویه نشان می دهد ارزش معاملات کشف پریمیوم ۲۰۸.۹۷۶.۹۶۹ میلیون ریال، نقد ۸۳.۲۲۴.۱۴۸ میلیون ریال، نسیه ۱۸.۳۱۲.۷۱۷ میلیون ریال و سلف ۴.۸۱۸.۵۴۷ میلیون ریال بوده است.

ارزش معاملات به تفکیک گروه های کالایی

در این دوره زمانی ارزش معاملات به تفکیک گروه های کالایی برای نفت خام و گاز طبیعی ۶.۲۲۰.۹۰۶ میلیون ریال، محصولات شیمیایی ۱۳.۱۸۴.۶۰۹ میلیون ریال، فرآورده های ویژه نفتی ۲۱۰.۲۴۹.۸۸۷ میلیون ریال، فرآورده های گازی ۶۲.۹۴۱.۴۲۰ میلیون ریال، فرآورده های اصلی نفت ۵۲۲.۴۹۹ میلیون ریال، سایر فرآورده های نفتی ۱۷.۶۹۵.۷۲۱ میلیون ریال، زغال سنگ و تفکیک وجوه مشتری مشتقات آن ۱.۵۰۴.۲۴۲ میلیون ریال و برق و انرژی های پاک ۱.۰۱۳.۰۹۶ میلیون ریال بوده است.

ارزش معاملات محصولات مشتقه نفتی

همچنین ارزش معاملات در گروه های کالایی مربوط به محصولات مشتقه نفتی در دی ماه سال گذشته ۳۹.۱۱۳.۲۹۰ میلیون ریال، در بهمن ماه سال گذشته ۸۰.۰۹۱۱.۱۲۵ میلیون ریال و در اسفند ماه پارسال نیز به میزان ۱۱۴.۵۸۴.۵۹۸ میلیون ریال رقم خورده است.

پراکندگی مشتریان فعال در رینگ بین الملل

بر اساس این آمار مشتریان فعال در رینگ بین الملل در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، از مبدأ کشورهای «چین، هنگ کنگ، افغانستان، پاکستان، عراق، امارات، عمان، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان» اقدام به انجام معامله کرده تفکیک وجوه مشتری اند.

معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا

افزون بر این، در دوره ۳ ماهه زمستان سال ۱۴۰۰ آمار معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بخش اوراق گواهی سپرده کالایی به ۳۵.۶۸۵.۷۳۵ میلیون ریال، در بخش اوراق سلف موازی استاندارد به ۲۲۱.۶۳۸.۳۸۲ میلیون ریال و در بخش اوراق گواهی ظرفیت به ۳.۰۷۲.۶۶۷ میلیون ریال دست پیدا کرده است.

ارزش معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی به تفکیک کالا

درباره جزییات ارزش معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی به تفکیک کالا نیز در این آمار اطلاعات به شرح زیر درج شده است: در فصل زمستان سال گذشته برای محصول سیمان ۷۰۶.۳۸۸ میلیون ریال، میلگرد ۱۲.۷۰۶ میلیون ریال، کشمش ۹۲۳ میلیون ریال، سکه طلا ۱۷.۴۹۰.۶۷۴ میلیون ریال، زیره ۸.۰۳۳ میلیون ریال، زعفران ۱۷.۳۵۸.۰۴۲ میلیون ریال، شیشه ۸.۴۹۹ میلیون ریال، نخود ۲.۱۴۲میلیون ریال، پسته ۷.۹۴۴ میلیون ریال و برنج ۹۰.۳۸۴ میلیون ریال رقم خورده است.

ارزش معاملات اوراق سلف موازی استاندارد

در همین حال در دوره سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، ارزش معاملات اوراق سلف موازی استاندارد در دی ماه به ۴۲.۵۰۹.۴۳۹ میلیون ریال، در بهمن ماه به ۴۳.۴۲۳.۸۳۸ میلیون ریال و در اسفند ماه به ۱۳۵.۷۰۵.۱۰۵ میلیون ریال رسیده و این در حالی است که به تفکیک کالا شامل نفت خام سنگین به میزان ۱۰۴.۷۴۸.۸۵۷ میلیون ریال، میلگرد ۱.۰۰۰.۰۲۴میلیون ریال، میعانات گازی ۶۵۶.۸۶۲ میلیون ریال، متانول ۳۴.۹۹۹.۷۵۷ میلیون ریال، پلی پروپیلن ۵.۰۳۹.۲۲۷ میلیون ریال و برق ۷۵.۱۹۳.۶۵۵ میلیون ریال می‌شود.

این گزارش می افزاید: ارزش اوراق سلف موازی منتشر شده در نماد «سمتا۰۲۲» به میزان ۵ هزار میلیارد ریال، «سمتا ۰۲۵، ۰۲۴ و ۰۲۳» به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال، «سبرق ۰۲۲» به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال، «سنفت ۰۲۱» به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال، «سبرق ۰۲۴ و ۰۲۳» به میزان ۲۲.۷۰۰ میلیارد ریال و «سنیرو۰۲۱» به میزان ۲.۳۰۰ میلیارد ریال در این اطلاعات آماری درج شده است.

ارزش اوراق بهادار وثیقه شده به تفکیک ابزار

از سویی دیگر اطلاعات بخش ارزش اوراق بهادار وثیقه شده به تفکیک ابزار در سه ماه پایانی سال گذشته حاکی از آن است که ارزش اوراق بهادار توثیق شده برای سلف موازی استاندارد ۵۶.۳۵۳.۴۰۴ میلیون ریال، گواهی سپرده کالایی ۲۴.۹۰۲.۱۲۰ میلیون ریال و بازار فیزیکی ۱۱.۳۶۸.۴۵۰ میلیون ریال بوده است.

مدیریت تولید و فروش بتن

نرم افزار یکپارچه بتن نویان شامل حسابداری مالی، مدیریت وجوه نقد و چک، فروش و حسابداری فروش، انبار و حسابداری انبار, مدیریت تولید و فروش بتن، آزمایشگاه بتن، سامانه sms و سیستم پلاک خوان می باشد که در ادامه توضیح قسمت های تخصصی نرم افزار ارائه میگردد. درقسمت تولید و فروش شما می توانید با ثبت کلیه اطلاعات جهت سفارش مشتری، اعم از تاریخ تحویل تفکیک وجوه مشتری بتن و مقصد بتن ریزی مقدار سفارش ،نوع پمپ مورد استفاده ،محل تخلیه بتن ،متراژ لوله کشی و غیره. مورد نظر را با شرایط قرارداد دلخواه ثبت و چاپ نمایید .همچنین شما میتوانید در صورت قطعی بودن قرارداد، این قرارداد را در برنامه روزانه بتن ریزی کاربر باسکول و بچینگ جهت ارسال بتن به مشتری قراردهید. بارنامه های مورد نظراز روی اطلاعات قراداد، صادر شده و سیستم اعلام پایان سفارش را به کاربر میدهد.شما می توانید در قسمت ویرایش گروهی بارنامه ها، تغییرات لازم را روی اطلاعات پیمانه های صادر شده اعمال نمایید و و با زدن دکمه صدور فاکتور، بارنامه ها را فاکتور نمایید.درهنگام صدور فاکتور کلیه ثبت های لازم در سند مربوطه به صورت خودکار ثبت شده وهمچنین طبق فرمول تولید بتن، حواله خروج مواد اولیه نیز صادر و موجودی انبارها تعدیل میشود .

برخی گزارشات اختصاصی نرم افزار تولید و فروش بتن:

نرم افزار آزمایشگاه بتن نویان

· این نرم افزار شامل تمام موارد مربوط به یک آزمایشگاه بتن از قبیل الگوهای نمونه برداری، آزمونه ها و شکست آنها و در نهایت شیت آزمایشگاه می باشد که همگی بصورت کاملا یکپارچه با نرم افزار فروش و مکانیزه طراحی گردیدند تا با هشدارها و انجام تفکیک وجوه مشتری خودکار امور، کارایی بیشتری را به مسئولین آزمایشگاه ارائه دهد.

· برخی امکانات نرم افزار آزمایشگاه بتن: (موارد در 2 ستون متقارن و متناسب باشند)

سامانه پیام رسان ( sms)

سیستم پلاک خوان نویان

برخی امکانات اختصاصی نرم افزارتولید و فروش بتن: (موارد در 2 ستون متقارن و متناسب باشند)

بانک‌ها باید نسخه‌ای از قرارداد را به مشتریان ارائه کنند

لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتریان بانک‌ها

پایگاه خبری اختبار- بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت در روابط فیمابین بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به فرهنگ مشتری‌مداری، طی بخشنامه‌ای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان توسط بانک‌ها تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند ضمن استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است را در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.

اطلاع‌رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یادشده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک‏‏‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله دیگر الزامات تأکید شده در این بخشنامه است.

گفتنی است بانک مرکزی پیش از این و در راستای اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موضوع لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود تسهیلات بانکی را پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

احراز هویت بیش از ۱۰۰ هزار سهامدار در سامانه سجام

احراز هویت بیش از ۱۰۰ هزار سهامدار در سامانه سجام

تازه‌‎ترین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نشان می‌دهد که در خردادماه سال جاری ۱۰۱ هزار و ۱۶۵ احراز هویت در سامانه (سجام) انجام شده است.

به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بر اساس اطلاعات گزارش ماهانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص خردادماه امسال، تعداد ۷۶ هزار و ۲۱۴ ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه « سجام » صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده‌ها نیز با عبور از ۱۰۰ هزار سهامدار در این ماه به ۱۰۱ هزار و ۱۶۵ مورد رسیده است.

لازم به ذکر است بر اساس آمار منتشر شده، در اردیبهشت ماه امسال نیز تعداد ثبت نام در سامانه « سجام » ۱۳۸ هزار و ۸۸ و تعداد احراز هویت شده‌ها نیز ۱۷۲ هزار و ۲۵۱ مورد بوده است.

۵ استان پیشتاز در ثبت نام در « سجام »

همچنین بر اساس این گزارش تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه « سجام » در سومین ماه بهار به تفکیک هر استان حاکی از آن است که ۵ استان «تهران با ۱۶ هزار و ۶۶۱ مورد، اصفهان با ۶ هزار و ۳۰۷ مورد، خوزستان با ۵ هزار و ۶۴۷ مورد، خراسان رضوی با ۴ هزار و ۸۷۷ مورد و البرز با ۴ هزار و ۱۱ مورد» در صدر بیشترین ثبت نام شده‌ها در کل کشور قرار دارند.

۵ استان با کمترین ثبت نام در « سجام »

از سویی دیگر بر اساس آمارهای منتشر شده، ۵ استان «ایلام با ۳۸۷، کهکیلویه و بویراحمد با ۴۲۸، خراسان جنوبی با ۶۵۳، زنجان با ۶۸۰ و چهارمحال و بختیاری با ۶۸۵ مورد» در انتهای لیست کمترین ثبت نام تفکیک وجوه مشتری شده‌های در بین سایر استان‌ها قرار دارند.

لازم به ذکر است سامانه سجام «سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان»، برای الکترونیک کردن و خودکار کردن فرآیند جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات مشتریان است و عملیاتی شدن این سامانه باعث افزایش دقت، سرعت و بهره‌وری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و ارائه خدمات عمومی و مهم‌تر از همه، یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی شده است.

تفکیک وجوه مشتری

آینده قیمت ارز دیجیتال FXF) finxflo) و تحلیل آن

آینده قیمت ارز دیجیتال FXF) finxflo) و تحلیل آن

 • نویسنده پست: Daddy
 • تاریخ انتشار پست: می 29, 2021
 • دسته‌بندی پست: ارز دیجیتال
 • دیدگاه‌های پست: 0 دیدگاه

در این مطلب قصد داریم به معرفی ارز دیجیتال FXF) finxflo) و بررسی آینده ارز دیجیتال FXF) finxflo) بپردازیم.

آشنایی با ارز دیجیتال FXF) finxflo)

(FinxFlo (FXF کارگزاری رمزنگاری جهانی است که به بازرگانان کمک می‌کند تا به بهترین قیمت‌ها با سطح بی‌نظیر شفافیت و کارایی دستیابی داشته باشند. FXF با جمع آوری قیمت‌های مختلف مبادلات از صرافی‌های برجسته جهان، تلاش می‌کند تا تحریفات بازار رفع کند. از طرفی‌این کارگزاری تلاش می‌کند به قیمت خرید یا فروش مطلوب برای همه سفارشات کمک کند. کاربران می‌توانند از دسترسی به مبادلات متعدد فقط با یک حساب، یک کیف پول و یک فرآیند KYC کاملاً استفاده کنند.

introducing-finxflo

آشنایی با ارز دیجیتال FXF) finxflo)

ویژگی‌های پیشرفته ارز دیجیتال FXF) finxflo)

جمع کننده پروتکل دفی

Finxflo به کاربران کمک می‌کند تا به “موتور تجمع پروتکل” دسترسی پیدا کنند و بدین وسیله بهترین نرخ‌ها و قیمت‌ها را از پروتکل‌های شرکت کننده تلفیق می‌کند.

تجارت بدون درز در ارز دیجیتال FXF) finxflo)

Finxflo دسترسی به بازارهای رمزنگاری جهانی را از طریق ایجاد رابط کاربر پسند و بدون دردسر عملیاتی تسهیل می‌کند.

هزینه‌های برداشت صفر

Finxflo هزینه‌های برداشت صفر را بدون محدود کردن هیچ یک از مشتریان خود برای افزایش تجربه کلی تجارت ارزهای رمزپایه ارائه می‌دهد.

سرمایه‌گذاری با بیشترین سرعت و امنیت

همین الان میتونید با دانلود اپلیکیشن موبایل پلتفرم سرمایه‌گذاری نیکات ، با بالاترین سرعت و امنیت و اطمینان کامل، در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال، بازار طلا، بازار بورس و. سرمایه‌گذاری مطمئن و راحتی را تجربه کنید. با پلتفرم نیکات، راحت و مطمئن سرمایه‌گذاری کنید!

قابلیت همکاری دو زنجیره‌ای

جفت‌های قبلی که غیر ممکن بودند الان از آن جهت ممکن می‌شوند زیرا FXF در هر دو شبکه بلاک چین Ethereum و Tron وجود دارد.

استخراج و معدن نقدینگی

توکنهای FXF تفکیک وجوه مشتری را می‌توان به صورت انباشته یا برای تأمین نقدینگی اکوسیستم در ازای دریافت پاداش استفاده کرد.

تجارت استخر تاریک

سرمایه گذاران می‌توانند با استفاده از معاملات استخر تاریک از ایجاد اختلال در بازار جلوگیری کنند.

دارای مجوز و تنظیم شده است

پلت فرم Finxflo کاملاً مطابق با رویه‌های خود است و توسط اداره پول سنگاپور (MAS) تنظیم می‌شود.

ذخیره حضانت بیمه شده

پروتکل امنیتی پیشرو در جهان است و حافظه حضانت بیمه شده با تفکیک وجوه مشتری به مشتری را در اختیار دارد.

پشتیبانی مشتری 24/7

کارشناسان ارزهای رمزپایه بسیار واجد شرایط این شبکه مستقر هستند تا همه مشتریان را در هر زمان و هر روز راهنمایی کنند

توکن FXF

اکوسیستم Finxflo توسط رمز چند منظوره بومی FXF که دارایی واقعی بلاکچین 3.0 است، تأمین می‌شود. با در اختیار داشتن FXF، کاربران می‌توانند به تمام ویژگی‌های Finxflo ، از جمله استخراج عملکرد، سهام، هزینه‌های رقابتی، تجارت در 25 صرافی و مواردی از این دست دسترسی پیدا کنند.

دارایی Blockchain 3.0

رمز FXF را می‌توان به عنوان دارایی بلاکچین 3.0 طبیعی توصیف کرد. این امر از آن رو است که از دو زنجیره بلوک Ethereum و Tron استفاده می.کند. FXF به طور همزمان یک توکن استاندارد ERC20 و TRC20 است. بنابراین، FXF مانند تسهیل کننده‌ی روابط بین دو فناوری جدا شده قبلی عمل می‌کند و آن قسمت از مولتی ورس رمزنگاری را به موجودی پایدار مرتبط با یکدیگر تبدیل می کند.

از طریق این وجود دوگانه، FXF دری را به سوی قابلیت همکاری بین زنجیره‌ای باز می‌کند. یکی از مزایای چنین سیستمی این است که معامله گران اکنون قادر به معامله جفت‌های غیرممکن قبلی هستند و از فرصت‌های بزرگ آربیتراژ بهر‌ه‌مند می‌شوند.

ethereum

ethereum

FXF Tokenomics

 • کل تأمین – 600،000،000 توکن FXF
 • فروش خصوصی 9٪
 • کشاورزی / سهام 15٪
 • مشارکت 10٪
 • مشاوران 3٪
 • تیم 12٪
 • ذخیره 31٪
 • خزانه داری 20٪

Staking و عملکرد کشاورزی

با در اختیار قرار دادن توکنهای FXF، دارندگان واجد شرایط دارای درآمد منفعل می‌شوند. وقتی پلتفرم هزینه معاملات را بازپس می‌گیرد، حوضچه‌های پاداش پر می‌شوند. متناسب با تعداد سکه‌های ذخیره شده، سرمایه گذاران از طریق قرارداد هوشمند خودکار، پاداش‌هایی را برای توکن‌های FXF خود به دست می‌آورند. این اثر مرکب، انگیزه دیگری برای همه دارندگان ایجاد می‌کند که از توکن‌های FXF خود نه تنها برای تجارت بلکه برای درآمد غیرفعال اضافی استفاده کنند.

Finxflo پتانسیل کشاورزی بسیار خوبی برای خود دارد. زیرا دارندگان توکن FXF می‌توانند نقدینگی FXF را برای مبادلات اساسی تأمین کنند. این وجوه به عنوان حاشیه در سیستم عامل‌های اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تأمین کنندگان نقدینگی (کشاورزان عملکرد) در ازای آن با FXF پاداش می‌گیرند. این فرآیند، استخراج نقدینگی نامیده می‌شود و همه دارندگان FXF می توانند از این تفکیک وجوه مشتری سیستم نوآورانه در صنعت DeFi برای تولید سود در توکن‌های FXF استفاده کنند.

در هرجایی تجارت کنید

کاربران می‌توانند از هر دستگاهی به Finxflo دسترسی پیدا کنند. چه از طریق دسک‌تاپ چه در حال حرکت، با رابط کاربری نهایی کاربر پسند می‌توان تجارت کرد. این سیستم عامل، کاملاً سازگار با Mac و Windows است، همچنین دارای برنامه‌های iOS و Android است. در هر زمان و هر مکان فقط با یک ثبت نام، یک KYC و یک کیف پول به کاربر تعلق می‌گیرد

آینده ارز دیجیتال FXF) finxflo)

راه حل یک مرحله ای

کاربران می‌توانند با تجارت و سرمایه گذاری فقط با یک حساب، و تنها از طریق یک اتصال، از سیستم عامل‌ها به طور کامل استفاده کنند.

عمیق‌ترین نقدینگی

با جمع آوری مبادلات و پروتکل‌های پیشرو، Finxflo نقدینگی بیشتری را با هزینه.های بازرگانی و شفافیت قابل توجه تسهیل می‌کند. FXF یک کارگزاری ارز رمزنگاری جهانی است که برای کمک به بازرگانان و سرمایه گذاران برای دستیابی به بازارها با سطح بی نظیر شفافیت و کارایی طراحی شده است.

the-future-of-finxflo

آینده ارز دیجیتال FXF) finxflo)

مطالب پیشنهادی برای مطالعه

شاید دوست داشته باشید

آینده ارز دیجیتال فی‌ پروتکل (FEI) و فرصت های سرمایه گذاری

آینده ارز دیجیتال فی‌ پروتکل (FEI) و فرصت های سرمایه گذاری

آینده قیمتی ارز دیجیتال UnoRe و بررسی آن

آگوست 21, 2021

آینده قیمتی ارز دیجیتال UnoRe و بررسی آن

آینده قیمت ارز دیجیتال اسپارتان (SPARTA) و تحلیل آن

ژانویه 2, 2022

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا